Restauratie architect

Het restaureren van oude gebouwen en cultureel erfgoed vergt een specialistische aanpak van een restauratie architect. Deze richt zich naast het restaureren van het oude pand ook op zaken zoals duurzaamheid en herbestemming. Een dergelijke architect voert zijn werkzaamheden uit aan de hand van een grondig onderzoek. Daarbij wordt er bijvoorbeeld gekeken naar welke mogelijkheden er zijn met betrekking tot de restauratie, en hoe oude materialen zoveel mogelijk behouden kunnen worden. Het aanbrengen van nieuwe bouwmaterialen wordt daarbij zoveel mogelijk gereduceerd. Dit zorgt voor een goede balans tussen oud en nieuw waardoor de authentieke uitstraling van het cultuurhistorische gebouw zoveel mogelijk behouden blijft. Als de mogelijkheden voor de restauratie door de architect in kaart zijn gebracht, dan ontstaat er een duurzaam restauratie project. Deze moet voldoen aan de eisen van de opdrachtgever en geschikt zijn voor de uiteindelijk bestemming. Het betreffende pand behoudt daarbij zoveel mogelijk van de karakteristieke en herkenbare elementen.

 

De werkwijze van een restauratie architect

Voordat de architect van start gaat met het restaureren van een oude kerk, een monumentale woning of ander cultuurhistorisch pand, vindt er een grondig onderzoek plaats. Deze analyse richt zich op de mogelijkheden van het pand en welke materialen tijdens de restauratie behouden kunnen blijven. De restauratie architect let daarbij ook op het verduurzamen van het monument. Zo kunnen er tijdens de restauratie bijvoorbeeld ook energiezuinige oplossingen worden toegepast die het pand geschikt maken voor hergebruik. Het restaureren van een monumentaal pand dient zorgvuldig te gebeuren. Oude materialen en elementen dienen voorzichtig te worden behandeld en gerestaureerd omdat deze niet vervangbaar zijn. Juist deze elementen zorgen ervoor dat het pand zijn karakteristieke uitstraling behoudt.

 

Restauratie architect voor het restaureren van cultureel erfgoed

Cultuurhistorisch erfgoed is kwetsbaar. De restauratie daarvan wordt dan ook uitgevoerd door een vakman. Een restauratie architect zal bestaande elementen dan ook zoveel mogelijk behouden in plaats van deze te vervangen. Nieuwe bouwmaterialen worden alleen toegepast als dat noodzakelijk is om het pand geschikt te maken voor de uiteindelijke bestemming. Ook budgettair speelt de architect een belangrijke rol in het restauratie project. Voorafgaand aan de restauratie wordt dan ook niet alleen een grondig onderzoek uitgevoerd met betrekking tot de mogelijkheden van het pand. Ook wordt er door de restauratie architect een financieel rapport opgesteld. Zo kunnen de restauratie plannen eventueel vroegtijdig in het traject worden gewijzigd als het beschikbare budget daarom vraagt. Daarmee is een restauratie architect onmisbaar bij het restaureren, verduurzamen en herbestemmen van monumenten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *